Best WordPress Hosting
 

Kiadatlan Radnóti-fordítást adott közre Balogh Tamás az 1749-en

Huizinga késő középkori és kora újkori európai történelemről, irodalomról és művészetről írt művei az egyetemes művelődéstörténet népszerű klasszikusai. Az 1920-as évek végétől a politikai és társadalmi fejlemények hatására jelentős tudománydiplomáciai tevékenységet vállalt. Bátran kiállt a fasizmus ellen, 1942-ben a németek ezért internálótáborba zárták. Kultúrkritikai munkássága ismert volt a harmincas években Magyarországon is, 1939-ben a Magyar Tudományos Akadémia is tiszteleti tagjává fogadta.

Mint Balogh Tamás a fordításhoz készült, itt olvasható bevezetőjében írja: „Huizinga Válogatott tanulmányai először 1943 decemberében jelentek meg a Pharos kiadásában (Szécsy János és Szabó-Froreich Antal bibliofil kiadója – A szerk.), »Irodalom, művészet, tudomány« alcímmel, Radnóti Miklós fordításában és Tolnai Gábor válogatásában. A Magyar Nemzet 1944 február legelején arról tudósított, hogy az első kiadás alig négy hét alatt elfogyott. Egy másik híradásból kiderül, hogy már sajtó alatt van a – valamivel drágábbra tervezett – új kiadás. A könyvet a háború után is kiadták, változatlan tartalommal, de már Huizinga: Az európai hajnal. Irodalom, művészet, tudomány címmel. A kiadó ezúttal a címlapon is fontosnak tartotta szerepeltetni, hogy a könyv »Radnóti Miklós fordítása«, a megújult fülszöveg végén pedig azt olvashatjuk: »A könyv kongeniális fordítását a mártírsorsú költő: Radnóti Miklós végezte«. Ezen a nyomon elindulva érdekes dolgokra bukkanhatunk, ha még sok is a bizonytalanság.”

Balogh Tamás érzékletes betekintést ad a fordítási munka hátterébe, a bevezető szövegből olyan érdekességek is kiderülnek, mint az, hogy „a magyar köztudatban Huizinga neve mindmáig két kétségkívül leghíresebb fordítójáéval, A középkor alkonyát átültető Szerb Antaléval és Radnótiéval fonódik össze. Szerbnek nagyon sietnie kellett a munkával, és ennek nyomait viseli az általa készített szöveg. Ennek ellenére a fordítása jó – sőt, azt mondanám, ezért, vagy ezért is jó, hiszen Szerb alkatilag sem tudott másként, mint hajszoltan dolgozni. Ha Szerbnek megtisztelő, de letudandó feladat, Radnótinak kínszenvedés és elvesztegetett idő volt Huizingát fordítani. Számára ez pénzkereset volt. 1943–44-ben sokat jelentett neki a méltányos tiszteletdíj és az emberhez méltó munka, amit a Pharos kínált.”

Radnóti Miklós „betiltott” kötetére lehet licitálni

A verseskötet első kiadása ötszáz példányban jelent meg a Fiatal Magyarországnál 1931. március végén, Radnóti Miklós dedikációja Hollán Henrik (1882–1971) belgyógyász, kórháztörténész részére szól.

„Hollán dr úrnak tisztelettel és szeretettel adom ezt az indexre tett könyvemet.”

Fotó: Darabanth aukciósház

Legendás kötetek találtak gazdára

Az aukción a kiugróan magas – száz feletti – licitszám mutatta, hogy sokan szerették volna megszerezni Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról című dedikált kötetét 1911-ből. Végül rekordárat ért el: 2,3 millió forintért kelt el.

A várakozásoknak megfelelően jól szerepelt az Antikvárium.hu most lezárult Dedikált könyvek elnevezésű aukcióján az az első kiadású verseskötet Radnótitól, ami az esemény „slágerének” számított: végül 39 licitálás után 573 ezer forintot fizettek érte.

Az 1936. november elején megjelent kötet címadója – naplója tanúsága szerint – Gyarmati Fanni, az ajánlás címzettje pedig Győri-Juhász Jenő (1892–1944) tanár, műfordító volt. Radnóti kor- és sorstársa a szerzőt még Glatter Miklósként ismerte meg: a húszas években az Izabella utcai Felső-kereskedelmi Iskolában (itt ma az ELTE Pszichológia Kara székel) Győri-Juhász Jenő volt Radnóti franciatanára.

Rendkívüli Radnóti-kötet kerül az online árverési piacra

Az 1936. november elején megjelent kötet fordulópont volt Radnóti költői pályáján. A korai, a szegedi évekkel befejeződő költői szakaszt lezáró Újhold (1935) után Radnóti költői hangja megváltozott.

A Járkálj csak, halálraítélt! a hatodik verseskötete volt, amely „teljes – és új – hangszerelésben szólaltatja meg Radnóti költészetének fő témáját: a halált”. (Ferencz Győző)

A Gondolat című folyóiratban jelent meg a címadó vers. A lap kritikusa szerint „a könyv egy tragikus esztendő terméke. Az a pillanat hozta létre, amikor az ember egy mindent elpusztító nagy katasztrófa előtt még egyszer, utoljára széttekint a világban s remegő gyorsasággal végig simogatja az élet eddig fel nem ismert mindennapi szépségeit.” (Kelemen János, Gondolat, 1936. december)