Best WordPress Hosting
 

Ez lehet az év nagy durranása a nemzetközi aukciós piacon       

A nagy nemzetközi aukciósházak – és persze a kisebbek is – azt szeretik igazán, ha nem csak egy-két munkával, hanem egy egész gyűjteménnyel kopogtatnak be hozzájuk a műgyűjtők, illetve örököseik. És persze nem akármilyennel, hanem olyannal, amely megér egy, vagy akár több önálló árverést, ún. single owner sale-t. A nagy kollekciók értékesítési jogáért, melyek többnyire gyűjtőik halála, ritkábban egy gyűjtő házaspár válása vagy anyagi csődje miatt kerülnek piacra, késhegyre menő harc folyik a két vezető aukciósház, a Christie’s és a Sotheby’s között. Mások ebbe nemigen tudnak beleszólni; esetenként a Phillipsnek sikerül még lecsípnie egy kisebb falatot. Persze kényelmesebb egy-egy aukció anyagát egyetlen forrásból összeállítani, de nem ez a döntő szempont a házak számára. A neves gyűjtemények darabjai iránt az átlagosnál lényegesen nagyobb az árakban is kifejeződő bizalom, és nemcsak a művek értékállóságát, hanem eredetiségét illetően is, hiszen ezek a művek többnyire a legnagyobb aukciósházakból vagy más neves gyűjtőktől, kortárs művek esetében pedig maguktól az alkotóktól vagy galériáiktól kerültek a gyűjteményekbe és jó részük számos alkalommal szerepelt kiállításokon is, nemritkán a világ legnagyobb múzeumaiban, azaz sokszoros szűrőn mentek át, mielőtt kalapács alá kerülnek. A jó proveniencia pedig – így pl. az ismert előző tulajdonos, a gazdag kiállítási lista –, mint tudjuk, komoly értéknövelő tényező.

Azon gyűjtemények egy része, melyeket a második világháborút követő gazdasági fellendülés időszakában alapoztak meg, mostanában kerül „eladósorba”, így nem véletlen, hogy az utóbbi években szinte folyamatosan bővül a single copy sale-ek száma és – persze az árszínvonal növekedésének következtében is – növekszik az elért forgalom, illetve az ilyen aukciók bevételének a nagy árverőházak összforgalmán belüli aránya is. Az ArtTactic adatbázisából az derül ki, hogy amíg 2016-ban még csak 114 ilyen árverés volt, addig tavaly már 185. Ez a 185 aukció együttesen az előző évinél 64,2%-kal nagyobb, már csaknem négymilliárd dolláros eredménnyel zárult és a Christie’s, a Sotheby’s és a Phillips összforgalmának minden korábbinál nagyobb részét, 30,9%-át tette ki. (Ez az arány 2020-ban még csak 6,8%, de 2021-ben is csak 19,3% volt.) Jól mutatja a single owner sale-ek iránti bizalmat az a tény, hogy az említett 185 árverés közül 58-on valamennyi tétel elkelt; az ilyen aukciókat hívják a szakmában white glove, azaz fehér kesztyűs eladásnak.

Emily Fisher Landau az otthonában egy cím nélküli 1958-as Rothko-festménnyel, 2005. december, fotó: Grant Peterson. A Fisher Landau Center of Art jóvoltából

Az ember, aki mindig ott volt és mégis eltűnt

Szittya Emil. Kinek hangzik ismerősen ez a név? És hogyha azt mondom, hogy nem más volt ő, mint Kassák Lajos mestere? Ez onnan tudható, hogy azon kevés itthoni nyom, ami megmaradt Szittyáról, az Kassák életrajzi művében, az Egy ember életében lelhető fel. A könyvben szereplő karakter, aki a fiatal Kassákkal csavarog Európában, és közben a politikai öntudatra ébredés és férfivá érés útjának különös fontosságú útmutatójává emelkedik, az akkor még szintén szemtelenül fiatal Szittya. Buharovék a Kassák Múzeumban bemutatott videóinstallációjukban ebből az epizódból merítve alkották újra a szocialista eszmékkel feltüzelt Kassák és a merész, anarchista gondolkodó filozofáló, játékosan perlekedő vitáját, amivel a hosszú közös vándorlás alatt ütötték el idejüket.

Hogy Buharovék filmeket készítő képzőművészek-e vagy installációkat készítő filmesek, már igen régóta nehéz eldönteni (de talán nem is kell). Professzionálisan vitorláznak a filmnyelvi eszközök között, mégis érezhető marad a kísérletezés, a játékosság és a dac a mainstream irányzatokkal szemben. Autonómok és megszállottak, így természetesen a filmzenét is maguk gyártják filmjeinkhez. Pont ezért megtehetik azt, hogy roncsolják a filmfelületet, és ezzel érzékeltessék az exhumálás aktusát, például az első teremben látható installációjukban, amelyet a 82 álom a második világháború idején című Szittya Emil kötetből készítettek. A film megidézi a némafilmek helyzetkomikumokra épülő dramaturgiáját, a belle époque és a világháborúk korának stílusjegyeit, de a rövid jelenetekből felépülő, cikázó tudatfolyam az álmok strukturálatlanságát (vagy “misztikus rendjét”), szürrealitását is érzékelteti. Az álmok pedig Szittyának, aki jóval túl tudott látni a kor által felkínált és meghatározó pszichoanalízis értelmezési keretén, nagyon fontosak voltak. Persze nem árt, ha ismerjük az eredeti művet, ám ha nem, akkor is átadhatjuk magunkat annak a különös meditatív állapotnak, amelybe ezek a különös szépségű képsorok terelnek bennünket.

Lényegében az történt, hogy Buharovék kiásták nekünk azt a pulzáló szellemi energiát, ami valaha Szittya lehetett, aki világcsavargó világpolgárként egy magyar zsidó cipész fiából emelkedett az európai avantgárd  jelentős kritikusává, kiterjedt kapcsolatokkal a kor művészvilágában. Annak, hogy Szittya mennyire biztos esztétikai ítélőerővel rendelkezhetett, a legerősebb bizonyítéka az, hogy képes volt megtalálni azokat az akkor még korántsem híres művészeket, akik később valóban a legnagyobbakká emelkedtek. Talán szerepe lehetett ebben annak is, hogy ő maga is festett, és ezekből a művekből néhány bemutatásra is kerül a kiállításon. Ami azonban igazán fontos, az Szittya Emil írásos hagyatéka – elméleti munkák, amelyek túlnyomó többsége németül és franciául jelent meg, és sohasem fordították le őket magyarra. Emigránsként élt (és úgy is halt meg), gyakorolva a többi, szegénységben élő emigráns művész között a kölcsönös segítségnyújtást, aminek persze alapja és feltétele volt az aktív társasági élet, annak szervezése. Németországi évei során nagyon hamar észlelte a hitleri térhódítás veszélyességét, és aktívan vetette bele magát az antifasiszta munkába, amit a francia emigrációban is következetesen folytatott. A háború után – feltételezhetően kelet-európai kapcsolatai miatt is – a sztálinizmusból is gyorsan kiábrándult.

„Lezárult az az időszak, amikor lexikon-címszavakat gyártottunk vizuálisan” – Bódi Kinga és Kardos Eszter a Szépművészeti Múzeum megújult grafikai kiállítóteréről

– ArtPortal (AP): A másfél évig tartó felújítás csak „ráncfelvarrást” jelentett, vagy olyan változtatásokat is, melyek érdemben bővítik a múzeum rendkívül gazdag grafikai anyagának bemutatási lehetőségeit?

– Bódi Kinga (BK): Úgy gondolom, az utóbbit, de még ennél is többet: a felújítás apropóján a grafika műfaja, a budapesti grafikai gyűjtemény egésze, valamint a kiállítási gyakorlat újragondolását a XXI. századi fejlemények és igények tükrében. Ez azért sem egyszerű feladat, mert – ez talán nem mindenki számára ismert – gyűjteményünk esetében nem pusztán kiállítótérről, hanem egy többfunkciós térről van szó, mely egyszerre raktár, bemutatóhely, kutatótér, múzeumpedagógiai foglalkozások helyszíne. Azt kellett végiggondolnunk, hogyan tudunk megfelelni mindezekben a mai követelményeknek – a látogatói igényeknek éppúgy, mint a muzeológiai, a műtárgyvédelmi vagy épp a raktározási elvárásoknak. Egy konkrét példa: miközben arra törekedtünk, hogy megőrizzük a tér eredeti értékeit, így a maga korában példaértékűnek számító műemlék-bútorzatot, lehetőséget kellett teremtenünk a nagyobb, vagy akár kifejezetten nagy méretű grafikai munkák bemutatására is. Ilyenek főleg a kortárs művészetben gyakoriak, de szép számmal előfordultak már a korábbi századokban is. Alkalmazkodnunk kellett ahhoz is, hogy a mai közönség nem szereti az agyonzsúfolt tereket; a lazább elrendezésű, könnyebben áttekinthető, kevesebb művet felvonultató tárlatokat preferálja. Míg korábban előfordult, hogy itt egyszerre 200-250 grafikát is bemutattak, most igyekszünk 50-70 közé szorítani az egyidejűleg látható alkotások számát.

Bódi Kinga és Kardos Eszter. Fotó: Dorcsák Gábor

Lézerfények, világító növények, basszustól remegő ablakok – vizuális művészek az INOTA Fesztiválon

Az újvilágban nem szokatlan, hogy használaton kívüli, egykori ipari területekre, repterekre telepítenek fesztiválokat, azonban itthon egy ilyen rozsdaövezetes, nagyobb fúziós esemény még váratott magára – egészen mostanáig. Tavaly nyáron Budapesten az egykori Fehér úti kamionmosóba terveztek ugyan hasonló hangulatú fesztivált, szintén hangsúlyos vizuális művészeti megjelenéssel, de végül infrastrukturális problémákra hivatkozva fedett helyre kellett költözniük, így akkor az installációk sem valósultak meg. Vannak persze olyan, korábban szintén ipari funkciót betöltő épületek, ahol rendre felbukkan állandó vagy időszakos jelleggel az elektronikus partiszcéna (pl. Flashback, Arzenál, vagy ilyen volt a megboldogult R33), de ezeken az eseményeken a vizuális társművészetek jelenléte általában kimerül a vetítésekben. Kivételt jelent valamennyire az egyébként képzőművészeknek helyet adó aqb (art quarter budapest), ahol pár éve igencsak nagyot dobbantott – joggal – a technokiállítás, ott viszont meg inkább a vizualitás, a képzőművészet volt a hangsúlyos. Ez a hosszabb és részletes kitekintés itt, az INOTA fesztiválról szóló cikk elején azért ennyire fontos, mert rengetegen megírták, mennyire fantasztikus élmény, buli, helyszín volt az egykori erőmű területén rendezett fesztivál. Azonban ami engem személy szerint ezen felül igazán lenyűgözött benne, hogy a három főszereplő: az elhagyatott ipari terület és épületek, az ide érkező zenei produkciók és a kifejezetten ide megálmodott, helyspecifikus fény- és egyéb installációk egyike sem asszisztált a másiknak, nem telepedett rá és nyomta el, hanem összességében nagyon kiegyensúlyozottan támogatták egymást, és ez adott igazán különleges, valószínűtlenül futurisztikus hangulatot ennek a négy napnak.

Besnyő Dániel, Pfitzner Áron, Czingáli Zoltán és Kiss Patrik installációja az egyik hűtőtoronyban. A szerző felvétele

Az Inotai Hőerőmű körül már egy ideje volt mozgolódás, elsősorban építészeti érdeklődésű brutalizmus-fanok várták nagyon, hogy az erőmű egy ideje használaton kívül tereibe, különösen a hűtőtornyokba benézhessenek. Tavaly meg is nyitották két hétvégére, Inota (re)opening címen. Akkor is fontos volt, hogy ne csak zenei, hanem audiovizuális elemekkel, fényinstallációkkal töltsék be a teret. Ráadásul a területről akkor készült egy bejárható, interaktív pontfelhő modell is, ami a mai napig elérhető az inota.tech oldalon.

Kiss Ferenc halálára

Az 1961-ben született Kiss Ferenc hegedűművész apját és nagyapját követve a zenei pályán nagybőgő szakon végzett a zenei konzervatóriumban, majd zongora szakon folytatta tanulmányait. Diplomát zenetanárként szerzett, de zongorakészítő képesítéssel is rendelkezett.

A húszas évei elején kezdett irodalmi kéziratokat, dedikált köteteket és zenei relikviákat gyűjteni, az anyagot az Országos Széchényi Könyvtárnak adta el, miután ajánlatot kapott egy frankfurti rádiótól, ahol zongoraművészként dolgozhatott. A professzionális zenei pályával egy baleset után fel kellett hagynia, ezért újra a műtárgyak felé fordult: a nyolcvanas évek második felében – a témában úttörőként – avantgárd ritkaságokból rendezett aukciókat Münchenben, közben pedig Németország és Magyarország között ingázva, különleges kapcsolatrendszert kiépítve elsősorban irodalmi kéziratokat, dedikált köteteket és az avantgárd, modern képzőművészet ritkaságait gyűjtötte. A kilencvenes évek közepén költözött vissza Budapestre. 2001-ben nyitotta meg első antikváriumát a Petőfi Irodalmi Múzeum épületének is helyet adó Károly-palotában. A Palota Könyveskert könyv- és grafikai anyagát 2006-ben adta el az ország akkori legnagyobb könyvesbolthálózatának, az Alexandra vállalatnak. A 2011-ig tartó időszakban létrehozott egy fővárosi antikváriumhálózatot az Alexandra belvárosi boltjaiban, Bibliofil Szalon néven exkluzív üzletet nyitott a Károly körúton, és a Párisi Nagyáruház emeletén megalapította a főleg képző- és iparművészeti tárgyakat árusító impozáns Párisi Galériát. Ebben az időszakban a piac legnagyobb forgalmú könyvtárveréseit rendezte, és ugyancsak az Alexandra Antikvárium nevével, Gréczi Emőkével közösen szerkesztette és adta ki 2008-ban az Új Magyar Athenas című tanulmánykötetet és ajánlójegyzéket, amely három kategóriában is elnyerte a könyves szakma legnagyobb elismerését a Szép Magyar Könyv versenyen.

Gyűjteményének darabjait a kezdetektől múzeumi kiállítások, publikációk rendelkezésére bocsátotta, évente öt-hat kiállításon, katalógusban is találkozhattunk gyűjteményének tárgyaival. Egy avantgárd válogatás a gyűjteményéből 2011-12-ben önálló kiállítást is kapott a Kassák Múzeumban. Számos közgyűjtemény gazdagodott a kollekcióból, a Magyar Nemzeti Bank Értéktár programja révén a Petőfi Irodalmi Múzeum fontos Petőfi-relikviákat tudott vásárolni.

A British Museum nehéz napjai

Ha múzeumokból eltűnt műtárgyakról hallunk-olvasunk, többnyire automatikusan rablást feltételezünk a háttérben, pedig sajnos nem túl ritka az sem, amikor múzeumi dolgozók maguk működnek közre a gondjaikra bízott műtárgyak eltüntetésében. Utóbbi történt most a világ egyik legnagyobb, legértékesebb és leglátogatottabb gyűjteményének otthont adó londoni British Museumban is. Egyelőre még az intézményből az elmúlt években kicsempészett tárgyak számát sem sikerült pontosan megállapítani; a híradások hol ezer, hol akár kétezer tárgyat említenek. És bár az eltűnt tárgyak összértékét több millió fontra becsülik, ma már akár egyetlen festmény is többet érhet, így nyilvánvaló, hogy ezt az ügyet nem elsősorban az érintett művek értéke miatt kíséri megkülönböztetett érdeklődés. A múzeum látogatóinak továbbra sem kell üres falak látványára készülniük, hiszen az ellopott, többnyire kisebb méretű műtárgyak, melyek közül a legrégebbiek az i.e. XV. századból, míg a legfiatalabbak a XIX. századból származnak, rendszerint a raktárakban porosodtak; oktatási, tudományos-kutatási célokat szolgáltak és csak elvétve került közülük néhány időszaki kiállítások alkalmából a nagyközönség elé. Többségében arany  ékszerekről, drágakövekről, féldrágakövekről, üvegtárgyakról van szó, melyek különböző időszakokban kerültek a múzeum birtokába és – mint most kiderült – nem feltétlenül szerepeltek az elvben a teljes műtárgyállományt naprakészen nyilvántartó leltárakban sem. A tárgyak eltűnéséről a nagyközönség csak néhány hete, augusztusban értesült, ám azóta felgyorsultak az események. Sőt, váratlan események már a tárgyak eltűnésének bejelentése előtt is történtek és ezeket is a lopás tényének ismertté válása tette értelmezhetővé. Gondolunk itt elsősorban a múzeumot 2016 áprilisa óta vezető német Hartwig Fischer augusztusi bejelentésére, miszerint második vezetői ciklusának jövő évi lejártakor nem pályázik újra, hanem távozik posztjáról. Fischer tevékenységét egyébként mindvégig megkülönböztetett, kritikus figyelem kísérte, köszönhetően nem kis részben annak a ténynek, hogy 1866 óta ő volt az intézmény első nem brit igazgatója. Amúgy nem véletlenül esett rá a választás; korábban olyan kiemelt német múzeumokat irányított, mint az esseni Museum Folkwang, majd a Drezdai Állami Képzőművészeti Gyűjtemények, ezeket megelőzően pedig a bázeli Kunstmuseumban gyűjtött nemzetközi tapasztalatokat; munkáját mindenütt elismerés övezte. Nem volt ez másként Londonban sem, bár neve, balszerencséjére, a legtöbbször az ún. Elgin-márványok Görögországnak történő visszaadása vagy vissza nem adása kapcsán bukkant fel a sajtóban. A kérdés az utóbbi időkben igen intenzíven van napirenden és ebben Fischer – bár takarózhatott azzal, hogy az ügyben végső soron a kormánynak kell döntenie – külföldiként nehezebben pozicionálhatta magát a görög érvekhez megértéssel viszonyulók oldalán. Jövő évi távozásának bejelentése mégis meglepetést okozott; a világ legnagyobb múzeumainak élén általában ritka az őrségváltás – Sir Nicholas Serota például 29 évig volt a Tate igazgatója, Glenn D. Lowry 28 éve vezeti a New York-i MOMÁ-t, Klaus-Albrecht Schröder 24 éve a bécsi Albertinát –, ráadásul Fischer is elmúlt már 60 éves, amikor egy igazgató többnyire inkább vállal még egy ciklust régi helyén, mintsem hogy valami újba fogjon. Fischer akkor azzal magyarázta döntését, hogy a jövőben egy múzeum helyett inkább intézményeken átívelő feladatokra szeretne koncentrálni. Néhány nappal később azonban kiderült, hogy bejelentése inkább az emelt fővel való távozást szolgáló – napok alatt kudarcba fulladt – kísérlet volt; távozásának közhírré tételekor az igazgató nyilván tudta, hogy a nagyszámú műtárgy eltűnésének híre legjobb esetben is már csak néhány napig tartható titokban. Ráadásul a „bombát” Fischer nem is kezelte igazán taktikusan; először próbálta védeni a védhetetlent és tagadta, hogy az eltűnt műtárgyak ügyének kezelésében hibákat követett el, így néhány nappal később módosítani kényszerült távozásának határidejét: a jövő évi visszavonulásból azonnali lelépés lett.

Hartwig Fischer, a British Museum lemondani kényszerült igazgatója. © Benedict Johnson, a British Museum jóvoltából.

A legnagyobb hibát azonban Fischer már régebben követte el, a lopássorozatnak ugyanis, mint most kiderült, már jóval korábban véget lehetett volna vetni. Az első jelzéseket Fischer és helyettesei még 2021-ben kapták, amikor egy holland-dán művészettörténész-műkereskedő, Ittai Gradel e-mailben hívta fel a múzeum vezetőinek figyelmét arra, hogy

NÉGYZETEK – GÖMBÖK – VALŐRÖK. Bullás József kiállításáról a Zsdrál Art Galériában

Bullás József újabb alkotásainak izgalmas kiállítása a tudomány és a művészet kapcsolatáról (is) szól, ugyanis művészetének megértéséhez e kettő együttes figyelembevétele nem kerülhető meg. Bullás képeiről ugyanis valószínűleg három dolog jut rögvest eszünkbe: a művészet, a tudomány és kettejük kapcsolata. A művészet területén a szekvenciális szerkesztésű munkák, a tudományén pedig a szubatomi világ rezgései és meghatározatlansága az a két fogalom, ami mostani kiállításán is azonnal felidéződik bennünk.

Bullás munkáiról elsőként egy talán váratlan kép jut az eszünkbe: de hiszen ez színtiszta kvantummechanika! Nem annak illusztrációja, hanem egy szigorú vizuális kutatási program a geometria és a véletlen elmozdulások megértésének folyamatában. Hiszen a végső elemzésben az egész világ egy nagy rezgő rendszer, méghozzá olyan elemeké, amelyek egymással valamilyen szigorú rend szerinti kötésben működnek, a dolog természetéből fakadóan nem merev determinizmusban, mint a Laplace-démon, hanem teret hagyva a véletlennek, legyenek azok mutációk, vagy váratlanul a rendszerbe betüremkedő vagy berobbanó erők – lassan vagy gyorsan. Ez meg az időskálától függ. Tér és idő. A Nagy Bummtól (Big Bang) egészen a lopakodó lassú változásokig és a robbanásig, mint például egy, a társadalomban felgyülemlő utálat az adott politikai rendszerrel kapcsolatban, ami szintén nagy – itt: társadalmi – robbanáshoz vezethet. Ezt hívjuk forradalomnak. Persze az is lehet evolutív. Nincs általános recept. De vannak struktúrák és néha homályos véletlenek. Ez a két dolog szorosan összefügg.

Talán ez a parabola segít azoknak, akik a nemábrázoló festészettel kapcsolatban úgy érvelnek, hogy “Na de hol van itt a természet meg a szépség, mint például a cica és a gombolyag bájos esete a csipketerítős konyhaasztalon? Az kérem rendben van. Annak van érthető mondanivalója.” Ehhez a kérdéshez hozzá tehetünk pár másikat is: „Hol van például az esernyő és a varrógép találkozása egy boncasztalon váratlansága? Mit kezdjünk a váratlannal és a véletlennel?”

Sziget Fesztivál 2023 – a zenén túl

Ha az ember a Szigeten képzőművészetet keres, zömmel megbízhatóan visszatérő motívumokkal találkozhat – ilyenek pl. az ArtZone vagy a Múzeumi Negyed. Utóbbit azonban idén már nem, vagy legalábbis igen fragmentált formában lehetett megtalálni.

Az Iparművészeti Múzeum a Magic Mirror mellé szorult, amit egyébként nagyon kreatívan (t)oldottak meg egy Art Nouveau detox sarokkal, de pl. a MuseumShop (ami ez esetben a Szépművészeti Múzeum fedőneve) az ArtZone-ban kapott helyet. Itt egyébként – mint minden évben – idén is akadnak meglepetések, búvópatakként működő kulturális színterek vagy kezdeményezések, de olyanok is, mint az újbudai Adaptér, mely a helyszíntől szokatlanul steril konténerekben várta az szitizeneket. Itt különböző digitális vagy analóg, interaktív játékokat, kísérleteket lehetett kipróbálni, fizikai mivoltából fakadóan pedig viszonylag csend és nyugi is volt odabent. Szintén üdítő színfolt és újdonság volt a Café Analóg részvétele. Az archaikus fotográfiai eljárások mondhatni reneszánszukat élik, úgyhogy itt már délután ki is kellett írni, hogy nem tudnak aznap több felvételt készíteni, akkora várólistájuk volt. Ezen kívül általában a megszokott, kézzel machinálós vagdosós, ragasztgatós, nyomdázós helyszínek kínáltak meditatív rehabilitációs lehetőséget a betévedőknek.

A szerző felvétele

Úton a divat körforgása felé

ArtPortal: Mit jelent a fenntartható divat? Tévedünk, ha elsőre a „second handre” vagy a ruhacsere programokra asszociálunk? Mennyiben több ez vagy más az említettekhez képest?

A fenntarthatóság fogalma 1987-re nyúlik vissza; a Brundtland-jelentésben a következőképpen szerepel: „a jelenlegi szükségletek kielégítése a jövő generáció szükségleteinek veszélyeztetése nélkül” (Berkeley, Keeble, Topiol, 2003). 

Bár több, mint 30 éve létezik a fenntartható divat, még sincs rá egységes, mindenki által elfogadott definíció. Összességében a kevesebb termelés és fogyasztás, a munkavállalók számára tisztességes munkakörülmények, és munkabér biztosítása, a gyártás során természetes szálak használata, és a veszélyes vegyi anyagok alkalmazásának csökkentése jelentené a fenntartható divatot, de mindezen szempontok együttes betartása nehezére esik a kisebb designer márkáknak, a tömegmárkák működési elve pedig teljesen ellentétes a fenti szempontokkal. Röviden azt mondhatnánk, hogy a fenntartható divat az a divat, ami tisztességes. Igazságos minden egyes ember és környezete számára, aki részt vesz a folyamatban a kezdetektől a végső felhasználóig.

A háború ellenére sem marad el a Kijevi Biennálé

Még nem tekinthet vissza hosszú múltra a Kijevi Biennálé, melynek első kiadása 2015-ben történelminek bizonyult események, így a majdani tüntetéssorozat, a „méltóság forradalma”, a krími orosz invázió után, részben azok hatására került megrendezésre, sorsa azonban az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt máris bizonytalanná vált. Sokáig meglehetősen valószínűtlennek tűnt, hogy a Biennálé idei, ötödik kiadására a mai helyzetben sor kerülhet, ám épp ez a helyzet az, ami minden korábbinál fontosabbá teszi megrendezését. Nem mintha a korábbi kiadásoknak nem lett volna nagyon súlyos aktuálpolitikai kontextusa, gondoljunk csak a közép- és kelet-európai térségben végbement radikális társadalmi-politikai változásokra, a szovjet utódállamok önállósodására, a bevezetőben már említett ukrajnai eseményekre vagy épp a csernobili katasztrófára. Ám a mostani agresszió nyílt támadást jelent az ország kulturális identitása ellen és tudatosan törekszik arra, hogy a lehető legnagyobb károkat okozza Ukrajna kulturális infrastruktúrájában – ezért a biennálé idei megrendezése az ellenállás és az összefogás szimbólumává vált. Az összefogásé ráadásul nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is, hiszen széles körű, a határokon átívelő együttműködés nélkül a biennálé a jelenlegi körülmények között nem jöhetne létre. Így viszont a hagyományoktól eltérő, különleges formát ölt – egy olyan eseménysorozatét, mely októberben kezdődik és csak valamikor a jövő évben fejeződik majd be; szervezői nem véletlenül emlegetik „évelő” projektként.

Az előkészítésben résztvevő intézmények munkáját a kijevi Kulturális Kutatóközpont (VCRC) fogja össze. A társszervezők és a biennálé koncepciójának kidolgozói között ott találjuk a lvivi Múzeumi Krízisközpontot, a tranzit.at-t, valamint a tranzit.hu-t is magában foglaló nemzetközi tranzit-hálózatot, a varsói Modern Művészeti Múzeumot, az Other Edges nevű, főként rezidenciaprogramokat szervező művészeti kezdeményezéseket összefogó platformot, melynek partnerei között a kijevi VCRC mellett egy-egy prágai, kassai és madridi projektcsoport is szerepel. Ott van a szervezők között az a három ukrajnai intézmény is, melyek helyet adnak a biennálé belföldi kiállításainak. Közülük csak a Dovzhenko (Dovzsenko) Központ van Kijevben, a másik kettő olyan városokban – Ivano-Frankovszkban, illetve a kárpátaljai Ungváron –, melyek kevésbé voltak eddig kitéve orosz támadásoknak, ezért számos művész is ideiglenes lakóhelyéül választotta őket.

A neves ukrán filmrendezőről, Alekszandr Dovzsenkoról elnevezett központ gazdag filmarchívumából olyan anyagot válogattak össze a kiállításra, amely a Dnipro (Dnyepr) folyót, annak az ország életében játszott szerepét és az embereknek a folyóhoz való érzelmi kötődését mutatja be. A Dnipro, mint téma szomorú aktualitását a kahovkai gátnak a közelmúltban történt felrobbantása adja, aminek ökológiai és gazdasági következményei ma még szinte beláthatatlanok.

Minden arany, ami fénylik — Körkép az Egyesült Arab Emírségek és Katar elmúlt évtizedének kulturális fejlődéséről

Némi fenntartással fogadtam a hírt, amikor kiderült, hogy az egyik jelentős amerikai kurátori képzés hallgatójaként az idei nyári szakmai kirándulásunk célpontjai az egyesült arab emírségekbeli 15. Sharjah Biennálé, valamint a térség környező kulturális látnivalói lesznek. A Perzsa-öböl országainak nőket és transzneműeket korlátozó jogai, milliós számú bevándorlóinak, vendégmunkásainak rabszolgasorshoz hasonlítható munkakörülmények között tartása az emberi jogok megsértésének olyan globális problémái, amelyek felett nem lehet szemet hunyni. Mint ahogy nem lehet nem kritikusan tekinteni a térség legfőbb gazdasági hajtóerejét jelentő olajkitermelés visszafordíthatatlan környezetkárosító hatására sem. A régiót illető megosztottság a tavalyi katari labdarúgó-világbajnokság idején még fokozottabb figyelmet és súlyos nemzetközi vitákat eredményezett. 

Az Öböl-menti térség morális szankciójából tehát a magát liberálisként meghatározó iskola, amely nem csupán a New York-i és amerikai művészeti világra, de nemzetközi alumni hálózatával a világ szinte minden pontjára kiterjedő befolyással bíró kulturális intézmény, nem vette ki a részét. Ezzel a lépéssel pedig akarva-akaratlanul is alárendelte magát a Perzsa-öbölben zajló dinamikus gazdasági és kulturális fejlődés soft power törekvéseinek. 

Ha egy pillanatra mégis zárójelbe tesszük a régiót illető jogos kritikákat, akkor talán meg lehet jegyezni, hogy az idei Sharjah Biennálé, Dubai, Abu-Dhabi és Doha kulturális intézményei az utóbbi egy évtizedben valóban olyan változásokon mentek keresztül, amelyek nem maradhatnak nemzetközi figyelem nélkül. Katar és az Egyesült Arab Emírségek gombamód szaporodó progresszív múzeumai és galériái, elképesztő méretű anyagi és szellemi befektetései útján három párhuzamos módon is építkezik, hogy globális művészettörténeti narratívák meghatározó szereplőjévé válhasson.  

A Metropolitan Egyetem hallgatója a C-IDEA Design Award jelöltjei között

A C-IDEA Design Award célja, hogy elismerje a kommunikációs dizájn, ipari formatervezés, építészet, belsőépítészet, divattervezés és új média területén kiválasztott fiatal tehetségeket, külön kategóriában a diákokat, mivel nagy hangsúlyt fektet a karrierjük elején álló, 26 évesnél fiatalabb tervezők támogatására. A 2023-as év díjazottjainak kiválasztására 45 befolyásos szakértőt kértek fel, – az iparág meghatározó alakjait – hogy a 38 országból érkezett 1016 pályaműből kiválasszák a legkülönlegesebb terveket. A díjazottak oklevelet kapnak, lehetőséget a C-IDEA Design Award évkönyvben való megjelenésre, valamint a logó használatának lehetőségét, nemzetközi médiavisszhangot, meghívást a díjátadó ünnepségre és még sok más elismerést, többek között részt vesznek a kiválasztott formatervek kiállításán, a szeptember 3-i díjátadó ünnepség helyszínén, a németországi Bünde múzeumában.

Rácz Nikoletta, a METU Kézműves tárgykultúra Divat specializáción tanuló hallgató pályamunkája a szabadon választott kategóriában nevezett, témája az ing volt, szabad értelmezésben. A gondolatmenet és kivitelezés egy egyetemi feladat során született, konzulense Koncsánszky Dóra fashion designer, az egyetem óraadó oktatója. Inspirációja a régi magyar népviselet volt, amely személyes kötődést is jelent számára. Hogy alaposabban megismerje a népi viseleteket, gyűjtő-kutató munkát végzett, interneten, szakkönyvekből, a régi viseletekről készült képek segítségével. Koncepciója a régi és az új együttélésének kifejezésén alapult: az ing mint a mai, modern ruhatár alapdarabja és az ing, ahogyan régi viseleteinkben megjelent. Az általa tervezett darab elején és hátulján megjelennek azok a plisszírre emlékeztető hajtások, amelyek egyes viseletek felső szoknyáiban is megtalálhatók a bőség érdekében. Nagy hangsúlyt fektetett az ujjak kialakítására, melyek a régi női viselet puffos ujjformáira hasonlítanak. Próbálta a régi és a mai modern formákat ötvözni, egy mai modern világban is viselhető, ám a régi magyar hagyományokat tisztelő, azt idéző inget alkotva.

The post A Metropolitan Egyetem hallgatója a C-IDEA Design Award jelöltjei között appeared first on artportal.hu.

Milyen lesz az idei Vienna Contemporary?

Az elmúlt évek többszöri, jelentős átalakulásai után a legnagyobb bécsi kortárs művészeti vásár, a Vienna Contemporary (VCT)  idén változatlan tulajdonosi struktúrával és menedzsmenttel, az eddigi névvel és a tavaly először „belakott” helyszínen vág neki az idei kiadásnak. A helyzet persze mégsem ugyanaz, mint tavaly, egyrészt az – első félévi tapasztalatok alapján – romló piaci hangulat miatt, másrészt pedig azért, mert a vásár 2021-ben felbukkant és első két kiadásával figyelemreméltó sikert elért új vetélytársa, a Spark Art Fair Vienna az idei évet – némiképp váratlanul – kihagyta. (Visszatérésüket a jövő évre ígérik.)

ORLAN: Self-Hybridation Masques de l’Opéra de Pékin című 2014-es munkája a bécsi Galerie Ernst Hilger standján szerepel a Vienna Contemporary-n. A Galerie Ernst Hilger és a Vienna Contemporary jóvoltából

A VCT részvételi számai a konkurencia kiesése mellett is a tavalyi évhez hasonlóan alakulnak; míg tavaly 17 országból 62, idén 19 országból 61 galéria standját láthatják a látogatók. Boris Ondreička, a vásár művészeti vezetője már a rendezvényt értékelő tavalyi interjújában elmondta az artportálnak, hogy mennyiségi értelemben nem kívánnak terjeszkedni; a hangsúlyt a színvonal további emelésére helyezik. Másfelől a helyszín, azaz a patinás Kursalon Wien adottságai nem is tennék lehetővé lényegesen több stand elhelyezését. Ha a résztvevők számában nincs is érdemi változás, földrajzi eltolódások megfigyelhetők. Ez a házigazda ország galériáit érinti a legkevésbé; számuk lényegében változatlan maradt és a vezető galériák többségét a szervezők ezúttal is meg tudták nyerni a részvételnek. Annak ugyanakkor nyilván nem örülnek, hogy a Galerie Eva Presenhuber, melynek első ízben történt részvételét tavaly nagy sikerként könyvelték el, idén a VCT-vel párhuzamosan megrendezendő Frieze Seoul-t választotta. A VCT elsősorban regionális, a közép- és kelet-európai régiót középpontba állító vásár, idén azonban éppen ebből a régióból csökkent a résztvevők száma. Ebben a kevésbé aktív magyar részvétel is szerepet játszik: míg tavaly a bécsi székhelyű, de Budapesten is működő Knoll Galerie mellett négy további hazai galéria is eljött Bécsbe, idénre közülük – a Knoll mellett – csak az acb Galéria és a Kisterem maradt. Ők a leginkább elkötelezettek az osztrák főváros mellett, hiszen tavaly a VCT mellett mindketten részt vettek a Spark Art Fairen is. A szerény idei részvétel azért is kissé meglepő, mert tavaly a Spark-on több más hazai galéria részt vett; közülük senki sem ”nyergelt át” a VCT-re. Ennek aligha lehet az az oka, hogy a bécsivel párhuzamosan több más nagyobb vásár is zajlik majd a világban, hiszen a már említett Frieze Seoul-nak nincs magyar résztvevője, a New York-i The Armory Show egyetlen magyar szereplője viszont – Nemes Márton szóló show-jával – az az acb Galéria, mely az újabb amerikai bemutatkozás mellett is ott lesz Bécsben. Az ok inkább részben abban keresendő, hogy a hazai galériák egy része idén általában is visszafogottabb a nemzetközi vásárokon való szereplést illetően, részben pedig abban, hogy üzletpolitikájukban ma már kisebb szerepet játszik a nemzetközi piac Bécsből jól belátható szelete. 

A fény forradalma — Augusztus közepéig látogatható a Light Art Museum Budapest bemutatkozó tárlata

Az intézmény első kiállítása augusztus 13-ig tart nyitva, ahol 40 műalkotás, műegyüttes látható. A kiállított anyagban ikonikus, a 20. századot meghatározó modernizmus idején született munkák, középgenerációs és fiatal alkotók fényművészeti alkotásai egyaránt megtalálhatók. A válogatásban helyet kapott többek között a Borsos Lőrinc művészpáros, Csörgő Attila, Kepes György, Mengyán András, Moholy-Nagy László, Victor Vasarely és Várnai Gyula egy-egy műve is. 

Fotó: Réthey Prikkel Tamás (A LAM jóvoltából)

Az első kiállítást hatalmas érdeklődés övezte, a zárásig a látogatók száma meghaladja majd a 200.000 főt, ami nem csupán hazai, de nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő eredmény. A válogatáshoz egy közel 30 részből álló videóinterjú-sorozat is készült, továbbá a szervezők egy informatív katalógust is megjelentetnek a kiállított művekről. 

Living Heritage — Interview with Jósefina Alanko

The STRABAG Kunstforum takes care of the art collection founded by the Austrian construction technology company STRABAG and conducts activities around it. The main objective of STRABAG Kunstforum is to support the artistic and cultural milieus of contemporary Austria and the surrounding regions by establishing relations between the business, construction industry and the world of fine arts.

The Kunstforum covers many areas of the contemporary art world, from expanding and arranging the collection, organizing exhibitions, running the STRABAG Artlounge, to its unique studio and Artist-in-Residency programs. However, these areas are not separated, but organically connected to each other in the operation of the Kunstforum, since the works of the artists who won the prize, for example, enrich the collection of STRABAG, and winning artists can also participate in the residency programs operated by the forum.

Photo by Jósefina Alanko (Courtesy of the artist)

Indusztriális narratívák — Andreas Fogarasi és Kiss Adrienn Mária kiállítása a győri Torulában

A Letting do című kiállítás tematikájának kibontására a Torula indusztriális tereinél alkalmasabb közeg aligha lett volna elképzelhető. Mint ahogy azt a nyelvi játékkal élő kiállításcím is sugallja, az alapvetően a művészi alkotómunka és a termelés ambivalens viszonyára, valamint a kiszervezés, vagyis a művész kontrolljától eloldódó, és külső tényezőkkel is számoló megvalósulás lehetőségeire fókuszáló koncepció, továbbá az ezt manifesztáló munkák sajátos harmóniát valósítottak meg az egykori szeszgyár architektúrájába szervesülő kortárs kiállítóhely, és egy tágabb perspektívából nézve Gyárváros eleve adott genius locijával. A tér tehát jelen esetben nem egyszerűen neutrális szkénéként működött, hanem a művek és műcsoportok adekvát közegeként nagymértékben maga is a reflexió tárgyaként tételeződött.

Felütésként a látogatót rögtön egy kikerülhetetlenül aktuális jelenséggel foglalkozó alkotás, Kiss Adrienn Mária Machine Impressions elnevezésű, a mesterséges intelligencia és az autonóm művészeti munka viszonyával foglalkozó négycsatornás animációt is magába foglaló installációja fogadta. A modernizmus hajnalától kezdve egyre inkább teret nyerő mechanikus képalkotó eljárások, élükön a fotográfiával, majd az ezt is túlszárnyaló filmmel, feltűnésük óta folyamatosan viszonyulásra késztetik a tradicionális, úgymond lassú médiumokkal dolgozó, és azok mellett kitartó művészeket illetve teoretikusokat. A részben a technikai kép által is kiváltott legitimációs válság nagymértékben meghatározta a 20. század művészetének alakulását. Művészet és gép kapcsolatának konfliktusossága, az alkotás elgépiesedésének kérdésköre különféle előjelekkel végigvonult a 20. század egészén, kezdve a szecesszióra erősen ható Ruskin és Morris által fémjelzett romantikus alapokon álló antikapitalista eszméktől, a futurizmus mámoros gépkultuszán, az absztrakt expresszionizmus pesszimista technikaellenességén, majd a modernizmust megingató Warhol ipari léptékű képtermelést folytató Factory-jén át egészen a legújabb technológiákkal minden további nélkül szimbiózisban élő újmédia-művészetig bezárólag. Az AI és a generatív képalkotási eljárások fejlődésével és fokozódó térnyerésével ez a topik nyilvánvalóan újabb fordulatot vett, és az erről való gondolkodás is ismét magasabb fordulatszámra kapcsolt. Kiállított munkájának létrehozása során Kiss olyasféle középutat, a kényszeres technofóbia és a modorosságot eredményező fantáziátlan techofília szélsőségeitől egyaránt tartózkodó, kooperatív viszonyt igyekezett megvalósítani, melyet a múlt század közepén Edgar Wind a fentebb említett kérdéskört szellemes módon körüljáró esszéjében (ugyan az AI-ről még mit sem sejtve) a gépek művészi használatának nevez. Kiss saját esztétikai elvárásainak szellemében (és saját festményeinek digitalizált formáját alapul szolgáltatva) lényegében végig felügyelete alatt tartotta a munkafolyamatot. A végeredmény tehát a tudatos alkotói szándéknak és a személytelen kalkulációnak a véletlenszerűség izgalmát sem mellőző látványos szintézise. 

Fotó: Simon Zsuzsanna (A Torula jóvoltából)

Nem sült el igazán jól a Christie’s imázsalakító kampánya

A bevezetőt olvasva talán lezáratlan vagy vitatható módon lezárt restitúciós ügyek juthatnak elsőként eszünkbe s az ilyen ügyek valóban a „kritikus” eladások jelentős részét teszik ki, de bőven vannak példák más területekről is. Rendszeresen olvashatunk például arról, hogy afrikai, ázsiai vagy latin-amerikai országoknak a nagy árvervőházak székhelyein működő nagykövetségei igyekeznek megakadályozni egyes tárgyak elárverezését, melyek álláspontjuk szerint illegális úton kerültek hazájukból külföldre. Az árverőházak persze tudják, hogy ilyenkor kényes vizekre eveznek és mindent megtesznek azért, hogy, legalábbis jogi értelemben, bebiztosítsák magukat; a nagyobb házaknak külön proveniencia-kutatással, illetve restitúciós ügyekkel foglalkozó részlegei is vannak. Ezzel együtt is számos ügy terelődik jogi útra – váltakozó eredménnyel – és ezek morális értelemben akkor is felvethetnek kérdéseket, ha a perekben az árverőházak szemszögéből nézve kedvező döntések születnek.

Vannak jó tapasztalatok is: előfordul például, hogy olyan festményt kíván beadni egy árverésre valaki, amelyet keresnek egykori tulajdonosai, akiktől erőszakkal vették el a vészkorszakban és az érintett árverőház közvetítésével a mű sorsát megnyugtatóan rendező megállapodás jön létre a hajdani és a mostani tulajdonos között. A kölni Van Ham Auktionen közreműködésével például az elmúlt években több, valaha a neves műkereskedő, Jacques Goudstikker tulajdonát képező mű sorsát sikerült a felek megelégedésére rendezni.

Az ilyen, vitatott művek kezelésében tanúsított hozzáállás komoly hatással lehet egy-egy aukciósház imázsára – nem véletlen, hogy a házak nagy súlyt fektetnek annak demonstrálására, milyen körültekintően, alapos ismeretekkel felvértezve állnak ezekhez a kérdésekhez. A Christie’s például a vészkorszakban elrabolt műkincsek sorsának rendezését szabályozó ún. Washingtoni Alapelvek elfogadásának 25. évfordulója apropóján Reflecting on Restitution címmel egész évre szóló programsorozatot hirdetett, demonstrálandó, mennyire szívén viseli az érintett művek sorsát. A rendezvények sorát januárban egy, a párizsi Christie’s székházban rendezett kiállítás nyitotta meg, melyen egy francia kortárs művész, Raphaël Denis a vészkorszakban francia tulajdonosaiktól erőszakkal elvett műtárgyakat megidéző installációsorozatát mutatták be. A párizsi kiállítást tavasszal egy amszterdami kerekasztal követte, melyen Nina Siegal amerikai író-újságíró új könyvét mutatták be. A könyv a műkincsrablások történetét hét, részben náci tisztségviselők, részben hollandiai zsidó műgyűjtők naplóinak feldolgozásával követi nyomon. Hasonló rendezvényre került sor Bécsben is, ahol egy esettanulmány szerepelt a napirenden: Gustav Klimt Adele Bloch-Bauer portréjának kalandos története, melyet 2015-ben a Hölgy aranyban című amerikai film is feldolgozott.

Nézzük meg! — Januško Klaudia kiállítása a Liget Galériában

Az Artportal Nézzük meg! című videó rovatának szerkesztői (Brückner János és Miklósvölgyi Zsolt) ezúttal Januško Klaudia Her body, Himself című önálló kiállítását keresték fel az idei év elején újranyitott Liget Galériában, ahol Molnár Veronikát, a galéria vezetőjével beszélgettek a tárlatról, az intézmény megújult profiljáról és jövőbeni terveiről.

Ma, vagyis július 28-án 19 órától Januško Klaudia Her Body, Himself című tárlatának záró eseményére kerül sor a Liget Galériában, ahol bemutatásra kerül a kiállítás anyagához kapcsolódó zine, amelynek szerzői Balkó Dorottya, Drozdik Orshi, Fajgerné Dudás Andrea és Tayler Patrick voltak. A finisszázsról bővebb információ itt olvasható.

⍙ Januško Klaudia: Her Body, Himself ⍙

Képzőművészeti díjat hirdetett meg a Konok-Hetey Alapítvány

A Konok-Hetey Alapítvány Konok Tamás festőművész és Hetey Katalin szobrászművész kezdeményezésére 2008-ban azzal a céllal jött létre, hogy gondozza a két alapító életművét, segítse a XX. századi és a kortárs művészet progresszív eredményeinek, kiemelkedő jelentőségű hazai és külföldi alkotóinak megismertetését, a kortárs művészet befogadását és megértését. A most alapított díjat ezentúl évente hirdetik meg, felváltva festő- és szobrászművészek részére. Idén olyan, 35. életévüket betöltött művészek pályázatát várják, akik geometrikus-konstruktív-konkrét festészettel foglalkoznak, és innovatív művekkel, új gondolatokkal, témákkal gazdagítják a képzőművészetnek ezt a területét. A beérkezett pályamunkákat értékelő zsűriben az alapítvány képviselői mellett egy alapítványon kívüli szakember is helyet kap. Az idei zsűri tagjai: Szipőcs Krisztina művészettörténész, a Ludwig Múzeum szakmai igazgatóhelyettese; az alapítvány részéről N. Mészáros Júlia művészettörténész, alapító; Konok Marianne – Konok Tamás özvegye, Hetey Katalin halála utáni felesége; Juhász Anna irodalmár; Hegyeshalmi László képzőművész; Juhász László alapító és Molnár Ani galériavezető, a kuratórium elnöke.

Konok Tamás: Rythmes sèlectifs, 1988, akril, vászon, 110 x 110 cm, a Molnár Ani Galéria jóvoltából, fotó: Szerencsés Gábor

A pályázatoknak tartalmazniuk kell szakmai önéletrajzot (tanulmányok, a legfontosabb önálló és csoportos kiállítások, díjak, művészeti tagságok, bibliográfia); az eddigi életművét összefoglaló, 2000-2500 karakter terjedelmű írást és egy saját munkákat tartalmazó portfóliót a művek adataival. A pályázati anyagot elektronikus formában az alapítvány e-mail címére (konokheteyartfoundation@gmail.com) várják szeptember 8-ig.

Új vezetők kerülnek 2025-ben a legnagyobb bécsi múzeumok élére

Szinte egyidejűleg látott Bécsben napvilágot az a két közlemény, melyek szerint a jövő év végén távozik funkciójából Sabine Haag, a Kunsthistorisches Museum (KHM) és Klaus Albrecht Schröder, az Albertina első számú vezetője. Mindketten a szakma veteránjai; a jövőre 62 éves Haag 15, míg a távozásakor 69 éves Schröder 25 (!) év után int majd búcsút az általa vezetett intézménynek. A funkcióik betöltésére kiírt pályázatokat mindkét esetben külföldi múzeumi vezetők nyerték meg, ám egyikük sem számít Bécsben ismeretlennek.

Sabine Haag sorsa Bécs legnagyobb művészeti múzeumának élén némileg szokatlanul alakult; mandátuma a mostanit megelőzően 2019-ben járt le utoljára; a posztjára azt megelőzően, 2017-ben kiírt pályázatot azonban nem ő nyerte meg, hanem Eike Schmidt, aki akkor már két éve a firenzei Uffizi első külföldi igazgatójaként tevékenykedett. Schmidt váltási terve meglehetősen vegyes visszhangot váltott ki: sokan azzal vádolták – Olaszországban is, ahol a szakma és a közvélemény egy része rossz néven vette egy külföldi vezető kinevezését –, hogy ő eleve a Kunsthistorisches Museumot szemelte ki magának és csak ugródeszkának kellett neki az Uffizi, míg mások szerint – és valószínűleg ez a vélekedés áll közelebb az igazsághoz – döntését az olaszországi kormányváltás motiválta; attól tartott, hogy a külföldi múzeumi vezetők kinevezésére rossz szemmel tekintő jobboldali kormány rövid úton meg akar majd szabadulni tőle. Haag tehát egy ideig abban a tudatban vezette a múzeumot, hogy azt hamarosan el kell hagynia, Schmidt pedig nem fukarkodott a kritikával; szerinte a múzeum késésben volt a digitalizáció terén és nem tudta azt a helyet elfoglalni a nemzetközi múzeumi színtéren, ami gyűjteményeinek gazdagsága alapján indokolt lenne. Később viszont, amikor kiderült, hogy Olaszországban sem eszik olyan forrón a kását, Schmidt meggondolta magát és úgy döntött, hogy marad Firenzében. (Lehet, hogy ezt  a döntését most meg fogja bánni, mert az országnak újra jobboldali kormánya van, mely ugyan nem akar azonnal szerződést bontani a külföldi múzeumigazgatókkal, de „szolgálati idejüket” két ciklusra akarja korlátozni, ami Schmidt és a többi, a 2015-ös nyitáskor kinevezett külföldi vezető esetében ez év végén jár majd le. Végleges döntés azonban egyelőre még nem született az ügyben.)

Sabine Haag, forrás: Wikimedia Commons