Best WordPress Hosting
 

Az Abramović-hatás

Marina Abramović addig táncol, amíg össze nem esik, addig kiabál, amíg el nem megy a hangja, vagy éppen addig fekszik a füstfelhőben, amíg el nem ájul. Performanszaiban nem ritka, hogy hetekig nem eszik, nem beszél, órákon át mozdulatlanul ül, vagy éppen aktívan fizikai fájdalmat tűr el, tesztelve ezzel testi és mentális határait. Személyiségét és művészetét a drámai végletességével kézben járó önuralma és fegyelme teszi igazán egyedivé, hátborzongatóan hitelessé. A londoni Királyi Művészeti Akadémián (Royal Academy of Arts) szeptember vége óta látható életmű-kiállításnak éppen ezt, a művész személyiségéből fakadó jellegzetes és magával ragadó Abramović-energiát sikerül bemutatnia. Ráadásul mindezt a művész fizikai jelenléte nélkül.

Nem mintha Abramović nem tűnne fel a kiállításon. Az első teremtől kezdve tucatnyi Abramović tekint rám minden irányból; számtalan fénykép, videófelvétel, sőt még egy dombormű formájában is találkozhatunk a művésszel. Azonban egykori performanszait már nem ő adja elő, hanem az általa alapított Marina Abramović Institute növendékei, akiket maga Abramović tanított be és készített fel a kiállításra.

Marina Abramović: The Artist is Present, 2010. Performance; 3 months. The Museum of Modern Art, New York. Courtesy of the Marina Abramović Archives. © Marina Abramović. Photo: Marco Anelli

A Sátor – összművészeti esemény most pénteken

Az esemény több diszciplína – így például statikus művészeti installáció, performansz, közösségi rítus és zene – segítségével hivatott átsegíteni a Napot az éjjeli égbolton. Ezen az éjjelen a rontó erők, a betegségek, a szomorúság elvesztik hatalmukat, és helyükbe a tisztulás, megújulás, az öröm és a remény lép. Az esemény célja, hogy az ünnep aktualizálásával és a meghívott művészek közreműködésével – a magyar és a régiós kortárs művészeti szcéna helyzetére reflektálva, azt megsegítve és meggyógyítva – egy új, jövőbe mutató tradíciót hozzon létre.

A Useless Galeri kurátori koncepciója egy olyan szabadtéri kiállítás, ahol a művek sátrak tereiben jelennek meg. A sátor egyszerre szimbolizálja az önrendelkezést, a szabad művészet gyakorlását, de egyúttal utal a konvenciókkal és intézményekkel szembeni függetlenségre is. Tere egyszerre nyitott és zárt, szilárd és rugalmas, falai éppúgy képesek elválasztani a külvilágtól, ugyanakkor vékony rétegei világok összekötésére is alkalmasak. Efemer jellege miatt tehát nem mindegy, hogy éppen kint vagy bent vagyunk épp. A sátor arra is teret ad, hogy közösen képzeljük el és építsük fel saját, gyakran törékenynek tűnő struktúránkat, amely mégis képes otthont adni különböző gondolatoknak egy olyan világban, ahol a nyilvános tér már nem mindig áll rendelkezésre.

Az installációk és a performanszok önállóan és együttműködések sorozata mentén jönnek létre; egyszerre élesztenek fel valamiféle ritualitást, de közben szólnak kritikusan az egyre kevesebb mozgásteret biztosító jelenről is. Az installatív művészeti intervenciók mellett különös fókusz kerül azokra a performatív aktusokra is, amik lehetővé teszik a nézők bevonását és a közösségteremtést, ugyanakkor efemer jellegükből adódóan a pillanatnyi történések jelentőségét is nyomatékosítják.

Az Aura kapujában – a Hollow kollektíva legújabb előadásáról

Az Aura kapujánál állunk. Előttünk egy mindenen túli, szinte utópikus táj vibrál élénk atmoszférájával. A távolban éteri hangok zengenek, amik kitöltik a szűk nyílás előtt elterülő homályos, füstös teret. A zenébe tompa énekhang szövődik, ahogy az utazók és vezetőik orpheuszi útjuk végén dalukkal egy másik világ kapuját nyitják fel. Meleg fény árad odaátról, ami ellepi a sötétben meghúzódó arcokat. A feltárulkozó hely, az Aura vidéke egy közvetlen, autentikusabb együttlétet és közösségiséget ígér. Úgy tűnik, elérhető távolságban van; ha pár lépést megteszek a kietlen színpadi tájban, megérkezhetek. Vagy elég lenne annyi, hogy csatlakozzak az éneklők karához, akik „mágikus” hangjukkal nyitották fel a portált. Az Aura azonban mintha nem adná magát, kitér előlem. Nyitott kapuszárnyainál állok, a küszöböt azonban nem léphetem át. 

Fotó: Szalai Dániel

Az idevezető út hosszú volt, több állomással és helyszínnel tűzdelve. Az alászállás várakozással vette kezdetét. A Trafó nagytermének még kietlen síkjáról indult, ahol a nézők óvatosan merészkedhetnek közelebb az akkor még nem megszilárdult, épülőfélben lévő világhoz. A tájat alkotó elemek és a benne élő szereplők lassan formálódtak jól kivehető alakokká. Ugyanígy, a megjelent tömeg szintén fokozatosan idomulni kezdett a felállított térhez és az azt átszövő viszonyrendszerhez. A szervező művészek (Muskovics Gyula, Páll Tamás és Szeri Viktor) folyamatosan formálták át, rendezték újra a kialakult terepet. Új, a végigjárt narratívához és az eköré szerveződő rítushoz kapcsolódó tárgyakat alakítanak ki, amik tovább tagolják és formálják a tájként megjelenő színpadot. A közönség közül eközben kiválasztják azokat, akik a kiosztott gyűrűk és az ezekkel járó instrukciók által közvetlenebbül vesznek részt az esemény alakításában. Ezek a gyűrűk azok, amikkel eljuthatnak az Aurához. Az alkotók itt intuitív módon kutatják fel és jelölik ki a megfelelő hangoltsággal rendelkező nézőket, akik beléphetnek a világba. Ez mégsem zárja ki a közönség többi részét. A tér nyitott marad, a ki nem mondott szabályrendszer, ami mentén a közönség bizonyos tagjai is aktívvá válhatnak, nem zárja ki mások csatlakozását. A kialakított terepen feloldódnak az aktív (ilyen a színpad) és passzív (azaz nézőtér) cselekvést kijelölő zónák határvonalai. A táncosok (Glaser Martin és Kacsó Imola) is ezeknek a területeknek az újraformálását segítik elő. Tevékenységük mintha nem lenne egy adott pontra lehorgonyozva, szabadon járják körbe az Aura előtti vidéket. Táncuk eközben mintha párhuzamban lenne a háttérben vetített virtuális világ működésével. Mozgásuk mechanikus jelleget ölt, testük mintha nem az „evilági” fizikai körülményekhez alkalmazkodna, aminek lényegi része például a tárgyak ellenállása. Repetitív, gépies mozgásukkal a színháztér elemeibe ütköznek, mintha azok átjárhatóak lennének.

Fájdalmas ár – All the Beauty and the Bloodshed

Amerika egy jelentős kortárs krízise egy meg nem alkuvó művész portréján keresztül bontakozik ki az All the Beauty and the Bloodshed című dokumentumfilmben. Tavaly rendhagyó módon egy dokumentumfilm kapta a legjobb filmnek járó Arany Oroszlánt a 79. Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon és esélyes a Legjobb dokumentumfilm díjára az idei Oscar-gálán. Rendezője Laura Poitras, aki 2015-ben egyszer […]

The post Fájdalmas ár – All the Beauty and the Bloodshed appeared first on Filmtekercs.hu.

Óriási MADI Univerzum költözik Magyarországra

A 77 éve indult MADI nemzetközi művészeti mozgalom előtt tiszteleg a budapesti Cervantes Intézet, ahol péntektől kiállítások, előadások és családi programok engednek betekintést a MADI játékos és absztrakt világába.

A MADI némelyek szerint a mozgás (movimiento), absztrakció (abstracción), dimenzió (dimensión) és invenció (invención) szavakból alkotott betűszó, mások úgy vélik, az irányzat egyik alapítója, az uruguayi Carmelo Arden Quin nevének betűiből ered.

A MADI nemzetközi művészeti mozgalom 1946-ban indult Buenos Airesben, második korszaka az ötvenes évektől Párizsban és Nyugat-Európában zajlott, míg a harmadik, a kibontakozás ciklusa a kilencvenes évek elején, a közép-kelet-európai események beindulásával kezdődött, és hatással volt az egész világra.