Best WordPress Hosting
 

Éreztem, hogy ez az én hangszerem

Nemrég lemezre vette Johann Sebastian Bach Két- és háromszólamú invencióit. Miért izgalmas ez egy komoly tapasztalattal rendelkező előadóművész számára, hiszen a java része zeneiskolai tananyag?

E két sorozatot valóban pedagógiai céllal komponálta a mester, eredetileg nagy tehetségű elsőszülött fiának, Wilhelm Friedmann-nak ajánlva. Az ő tizedik születésnapjára, 1720-ban állította össze a Clavierbüchlein című gyűjteményt, amelybe a kisfiú zenei fejlődését segítő darabokat válogatott össze. Itt található ezek első verziója, akkor még Praeambulum és Fantasia elnevezéssel. Bach – a rá jellemző módon – később is csiszolgatta, tökéletesítette a műveket, amelyek végső változata (immáron Invenciók és Sinfoniák megjelöléssel) 1723-ban készült el; könnyen kiszámítható, hogy éppen háromszáz évvel ezelőtt, ami ritka szép jubileum. Hálás vagyok Gőz Lászlónak, a Budapest Music Center (BMC) igazgatójának, hogy a felvétel a BMC Records kiadásában éppen idén láthatott napvilágot.

Az évforduló kapcsán már több alkalommal eljátszottam a sorozatokat, ami lehetőséget ad egy tévhit eloszlatására. Bach körül mindig sok ifjú tanítvány volt – akik azonban már komolyabb zenei alappal kerültek hozzá –, és tudjuk, hogy az első órákon rögtön az invenciókkal kellett foglalkozniuk. Csak akkor léphettek tovább, ha mesterük elégedett volt a darabok megszólaltatásával. Ezeket a műveket ma csupán zeneiskolai tananyagként tartják számon. Én viszont úgy gondolom, hogy az invenciók zenei-művészi szempontból mindenképpen, de a művek egy része technikailag is meghaladja a zeneiskolás korosztály szintjét. Bach nem tudta megtagadni önmagát, és fiataloknak is azzal a legmagasabb igénnyel komponált, mint istentiszteletre kantátát. Az ifjú muzsikusok fejlődését szem előtt tartó koncepció és a lenyűgöző művészi-mesterségbeli tudás találkozásának köszönhetően születtek meg e páratlan miniatűr gyöngyszemek, amelyek mindegyike önmagában zárt mikrokozmosz. Már megjelenik bennük a kettős ellenpont, a fúga- és kánonszerkesztés is, nemkülönben a mély líraiság.

Gyermekotthonból a világ színpadjaira

A közelmúltban a barokk gesztikáról tartottál lebilincselő előadást a Magyar Zene Házában. Miféle tudás ez, és hogyan tettél rá szert?

Lipcsében, a Felix Mendelssohn Bartholdy Zenei és Színházi Főiskolán szereztem a diplomámat a régizenei mesterképzésen, a tanulmányaim része volt a barokk gesztika ismerete. Az énekesek és a színészek mindig is használtak/használnak előadás közben kézmozdulatokat. Ezeknek a barokkban kialakult rendje hasznos kulcsot ad egy-egy figura jellemének ábrázolásához. Vannak, akik például azt kutatják, hogy az egyházzenében, mondjuk egy oratórium előadásában a barokk gesztika anno hogyan jelent meg, ez engem is egyre inkább foglalkoztat. A gesztusok gyökere ősi, és nagyon mélyre nyúlik vissza.

Nyáron Eszterházán, ősszel a budai Várban Joseph Haydn Aki hűtlen, pórul jár című vígoperájában a kedves és szépen éneklő Sandrinát alakítottad.

„Végképp elhatároztam, hogy az én irányom a zenetörténeti kutatás lesz” – Berlász Melinda munkássága

Ugyanabban az átlagos – mondhatjuk: átlagosan jó – általános iskolában, ahol Marton Éva is énekelt az iskolai kórusban, mi volt az elképzelése, mi lesz a hivatása?

Hetedik-nyolcadik osztályos koromban ott, a Lónyay utcában csak egyet tudtam biztosan: nagyon vonzódom a zenéhez. Több éve tanultam zongorázni az ötödik kerületi zeneiskolában. Éreztem, hogy a zene olyan erőt jelent számomra, amitől nem szeretnék elválni. Az, hogy ebből az érzésből miféle elkötelezettség alakul, csak a gimnáziumi évek során derült ki számomra: felismertem, hogy nem leszek hangszeres muzsikus, hanem tudományos megközelítésben szeretnék foglalkozni a zenével. Előttem állt történész édesapám példája, ami mélyen megérintett. Amikor arról beszéltem neki, hogy engem a zenetudomány érdekel, azt mondta: „Gyere be hozzám a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárába, ahol a mellettünk lévő szobában dolgozik Kodály és a csoportja. Megnézheted, mit is jelent a népzenével tudományosan foglalkozni.” Így is történt: Kiss Lajos és más tudósok fogadtak, Kodály akkor épp nem volt ott. Láttam a népdallejegyzéseket, a hatalmas gyűjteményt, érzékeltem a légkört, és végképp határoztam: ez az én irányom!

A konzervatóriumban zeneszerző szakra jártam, ez a képzés adta a legtöbb szakmai irányú  ismeretet ahhoz, hogy érettségi után felvételizhessek az akadémia zenetudományi tanszakára.

„Mindig van valaki, akinek érdemes énekelni” – születésnapi beszélgetés Marton Évával

Párját ritkító karrier. Olyan, amilyenre a nemzetközi operavilágban alig találni hasonló példát. A legjelentősebb dalszínházak tisztelték meg a kamaraénekesi címmel. Medálokkal, oklevelekkel ismerték el nemcsak a hangját, a játékát, hanem a művészi attitűdjét. Marton Éva 80 éves és aktív.

Amikor ott állt kóruspróbán a Lónyay utcai tornateremben, mit gondolt, mi lesz önből? Merre visz az útja?

Igen elszántan azt gondoltam, hogy operaénekes leszek. Nem is járt más a fejemben. Pedig kezdetben fogalmam sem volt róla, mi az, hogy operaénekes. Egy átlagos általános iskolába jártam, nem volt semmilyen tagozat, de volt egy igen figyelmes és jól képzett, áldozatkész énektanárunk, Raksányi Magda. Ő valamilyen okból nem lehetett operaénekes, a tanításban élte ki az ambícióit. Amikor meghallotta az én több mint három oktáv terjedelmű hangomat, azt mondta jó lenne, ha zenét tanulnék. Vékony, csilingelő, kristálytiszta hangom volt, hitte, ha tanulok, tovább fejlődik a matéria és az a kis ember, akire komoly lehetőségek várhatnak. Végső soron egy idegen ember fedezte fel bennem az értéket, amivel születtem.

Ők lettek a Magyar Művészeti Akadémia legújabb tagjai

Európában a magyar kormány támogatja a legnagyobb mértékben a kultúrát és az annak továbbadását biztosító családokat – hangsúlyozta a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) szerdai budapesti közgyűlésén elmondott beszédében a kulturális és innovációs miniszter.

A köszöntők után a tagok megemlékeztek a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt akadémikusokról: Ambrus Éváról, Bak Imréről, Duray Miklósról és Párkai Istvánról.

A napirend elfogadását követően a tagság meghallgatta és elfogadta az éves beszámolókat és az MMA 2023. évi művészeti és szakmai programtervét, valamint egyeztettek a 2023-as tisztújítás menetéről is.

Mindig egyensúlyt keresve – Páskándi Géza portréja

Páskándi Gézával a hatvanas évek végén találkoztam először a bukaresti Ambassador Hotel kávéházában. Constatin Olariu, novelláskötetem fordítója mutatott be minket egymásnak. Géza sovány volt, szomorú tekintetű, gyanakvó, amin nem is csodálkoztam – többévnyi börtön és a Duna-deltában végzett kényszermunka volt a háta mögött. A büntetést az ötvenhatos, magyarországi forradalom pártolásáért mérték rá, és csak hatvanháromban szabadult amnesztiával. Egy darabig csak segédmunkás lehetett, esztendők múltán kerülhetett az irodalom közelébe, a Kriterion kiadó főlektora lett. Találkozásunk idején  már visszanyerte közlési jogát, sorra jelentek meg művei, elismert írónak számított.

Szatmárhegyen született 1933. május 18-án, a közeli Szatmárnémetiben végezte iskoláit. 16 éves volt, amikor a Dolgozó Nép című lapban Majtényi Erik, a bukaresti Ifjúmunkás főszerkesztője felfigyelt verseire, és a fiatal költőt meghívta munkatársának. 1953-tól pedig, miközben a kolozsvári Bolyai Egyetem magyar szakán tanult (valamelyest belekóstolva a jogba is), az Utunk című irodalmi lap rovatvezetője lett.

A börtön meg a száműzetés megkeményítette, de nem törte meg, inkább türelmessé tette ítéleteiben, világlátásban, s nem ölte ki belőle az élet szeretetét. A megpróbáltatások az igazság keresésére és megvallására késztették egész későbbi munkáiban, prózájában, esszéiben, drámáiban.

180 milliós pályázatot írt ki az MMA

Művészeti programokat támogat az MMA – A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) 180 millió forint összegben nyílt pályázatot hirdet az államháztartás alrendszerén belüli és kívüli, a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályában nevesített művészeti ágak területén működő civil és – a központi költségvetési szervek kivételével – egyéb szervezetek részére, művészeti szakmai programjuk megvalósításának támogatására.

A pályázat (kódja: MMA-23-P) célja – ahogy a korábbi években is -, hogy anyagi támogatást nyújtson a kulturális értékek védelméhez és gyarapításához, a művészeti és történeti hagyományok megőrzéséhez, a magas színvonalú művészi alkotómunka feltételeinek megerősítéséhez.

A vissza nem térítendő, elnyerhető támogatás összegének alsó határa 300 ezer forint, felső határa 1,5 millió forint, saját forrás biztosítása a támogatáshoz nem szükséges.

Újra lehet pályázni az MMA hároméves ösztöndíjára

2023. március 27-ig ismét lehet pályázni a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) hároméves ösztöndíjprogramjára, amelynek szakmai lebonyolítója az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (MMA MMKI).

Az MMA hatodik alkalommal hirdeti meg a művészeti és művészetelméleti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát, amelynek száz kedvezményezettje három évre szóló, havi bruttó 200 ezer forint összegű művészeti ösztöndíjban részesül. Jelentkezni az MMA MMKI online felületén lehet 2023. február 14-től március 27-ig.

Az ösztöndíjprogram célja a magas színvonalú alkotó- és előadóművészeti, valamint művészetelméleti tevékenység támogatása, anyagi feltételeinek megteremtése. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is az építőművészet, a film- és fotóművészet, az ipar- és tervezőművészet, az irodalom, a képzőművészet, a művészetelmélet, a népművészet, a színházművészet és a zeneművészet területéről várják a pályájukon már értékelhető eredményeket felmutató pályázókat.

Molnár Vilmos Kőrösi Csoma-kötete lett az év könyve

A 2022-es Könyv Nívódíjat Jánosi Zoltán Antigoné gyűrűi – Kézjelek Kreón árnyékára című tanulmánykötete, Medvigy Endre Népiség, Erdély, Trianon című tanulmánykötete, Szakonyi Károly A csend napjai című kisregénye és Visky András Kitelepítés című regénye nyerte el. A díjakat hagyományosan a tagozat Élőfolyóirat-sorozat estjén, december 5-én, a Magyar Művészeti Akadémia irodaházában adták át.

Visky András regénye azt az időszakot eleveníti fel, amikor az 1956-os forradalom után református lelkész édesapját huszonkét év börtönre ítélték, és elkobozták a vagyonát, édesanyját pedig hét gyermekével együtt kitelepítették a Duna-delta közelében lévő lágerbe. Tudósításunk a kolozsvári könyvbemutatóról itt olvasható.

Az irodalmi tagozat Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, akadémikus, a Nemzet Művésze javaslatára 2014-ben, nyolc évvel ezelőtt döntött úgy, hogy az MMA által évente elismerő oklevelekre a tagozatok rendelkezésére bocsátott összegből megalapítják Az év legjobb könyve díjat és a Könyv Nívódíjakat, amelyekre a jelölteket minden év novembere és a következő év októbere között megjelenő könyvek közül műfajtól függetlenül választanak ki. Az irodalmi tagozatban tevékenykedő akadémiai tagok minden évben javaslatot tesznek a díjazottakra, majd titkos szavazással döntenek arról, hogy az előterjesztettek közül kik a legérdemesebbek.

Kihirdették a Tamási Áron esszé- és novellapályázat győzteseit

Novella kategóriában a második helyezett Hegedűs Imre János Kicsi szellem kalandjai égen, földön című műve, a harmadik pedig Cristian Blanka Ördögnyargalás a Hargitán című írása lett. Az esszék között az első helyet Vitéz Ferenc Közlésforma, stílus és narráció költői „vegytana”. „Szembefordított tükrök”: a külső és belső valóság megsokszorozása Tamási Áron novelláiban című tanulmányával érdemelte ki. A második díjat Hernády Judit Népiség és a lélek válsága: Természetszemlélet és hitélmény Tamási Áron írói világában című munkája kapta, a harmadikat pedig Paták Balázs Farkaslakától Farkaslakáig. Tamási Áron életműve legényhősei szemszögéből című munkájának ítélte oda a szakmai zsűri.

Tamási Áron író születésének 125. évfordulója alkalmából hirdetett esszé- és novellapályázatot a Magyar Művészeti Akadémia a Magyar Írószövetség szakmai együttműködésével. A kiírásra szeptember 30-ig olyan, korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt művekkel lehetett jelentkezni, amelyek kapcsolódnak Tamási Áron életművéhez. A pályázatra összesen 16 esszé és 115 novella érkezett.

A zsűri elnöke Mezey Katalin költő, műfordító, az MMA rendes tagja volt.

Könyv jelent meg Csupó Gáborról

Csupó Gábor ötszörös Emmy-díjas rendező-producer olyan stúdióknak gyártott sikerprodukciókat, mint a Nickelodeon, a Walt Disney, a Fox Television és a Paramount Pictures. A Simpson családdal és a Fecsegő tipegőkkel popkulturális ikonokat teremtett, generációk nőttek fel kultikussá vált rajzfilmsorozatain és egész estés animációs filmjein – hangsúlyozta a keddi bemutatón Kollarik Tamás Bánffy Miklós-díjas szakember, a kötet egyik szerzője.

Rófusz Ferenc Oscar- és Kossuth-díjas magyar rajzfilmrendező, akit több mint negyvenéves barátság fűz Csupó Gáborhoz, felhívta a figyelmet arra, hogy Csupó és csapata nagyon bátor volt A Simpson család elkészítésénél, felrúgta a Disney-iskolát, olyan színeket és animációt választott, amelyek végül hatalmas sikert hoztak. Kitért arra is, hogy Csupó Gábor mindig önmaga maradt, ugyanolyan ma is, mint amikor elhagyta Magyarországot. Pályafutása során jó érzékkel és ízléssel sok tehetséget gyűjtött maga köré – tette hozzá.    

Ternovszky Béla Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar rajzfilmrendező a kezdetekre visszaemlékezve elmondta, hogy Csupó Gábor fázisrajzolóként kezdte pályafutását a Pannónia Filmstúdióban, ahol a Mézga család című kultikus magyar rajzfilmen dolgozott. Csupó Gábor felidézte, hogy mindig is nagyon szeretett rajzolni, először a 101 kiskutya című Walt Disney-film bűvölte el 11–12 éves korában, később elhatározta, hogy animátor szeretne lenni. Akkoriban egyik iskolában sem tanítottak animációt, csak a Pannónia Filmstúdión belül lehetett ilyen tapasztalatot szerezni nagy mesterektől.

Tamási Áron esszé- és novellapályázatot hirdet az MMA

A pályázatra szeptember 30-áig olyan, korábban nem publikált és más pályázaton még nem szerepelt műveket várnak, melyek kapcsolódnak Tamási Áron életművéhez.

A kiírás részletei a Magyar Művészeti Akadémia és a Magyar Írószövetség honlapján olvashatók.

Nyitókép: Fortepan/Szalay Zoltán

Tizenhárom új könyvet jelentetett meg az MMA Kiadó

A könyvheti kiadványokat és ez évi újdonságokat Turi Attila, a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke; Pécsi Györgyi, az MMA Kiadó ügyvezetője; Palojtay Kinga, az MMA Kiadó vezető szerkesztője és Fejérváry Gergely, az MMA Kiadó szerkesztőségvezetője mutatta be szerdán Budapesten. Turi Attila emlékeztetett, hogy az MMA Kiadó 2017-es alapítása óta több mint 300 tanulmánykötetet jelentetett meg, valamint számos sorozatot is indított, többek között az iparművészet és a tervezőművészet, valamint a fotó- és képzőművészet területén.

Pécsi Györgyi kiemelte, hogy formailag és tartalmilag az összes új kiadvány hozzájárul a magyar nemzeti kultúra erősítéséhez, megismertetéséhez és az értékek továbbviteléhez. Mint rámutatott, a magyar irodalom élő klasszikusa, Szilágyi István Agancsbozót című, 1990-ben megjelent regényének újbóli kiadása jelentős lépés az erdélyi író életműkiadásában.

Az Ablonczy László által szerkesztett, Béres Ilona életművét bemutató albumról a sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a 160 fotóval illusztrált kiadvány az idén 80 éves, Kossuth-díjas színésznő pályája előtt tiszteleg, emellett pedig az egész korszak miliőjét igyekszik bemutatni. Mint elmondták, Márkus Béla Cseres Tibor című monográfiája összefoglalja és értelmezi a közelmúlt egyik legjelentősebb történelmi regényírójának életművét. Cs. Szabó László író életműsorozatába három mű került Doveri átkelés, Magyar néző, valamint Fegyveres Európa címmel.

Kiállítás a 110 éve született Ottlik Gézáról

Ottlik Iskola a határon (1959) című regényét a mai napig a század egyik legjelentősebb magyar szépirodalmi alkotásaként tartjuk számon. A művet több mint egy évtizeddel a megjelenése után fedezte fel igazán az irodalmi közélet és a közönség, kortárs írók és olvasók kultuszkönyve lett az 1970-es években. Az önéletrajzi vonatkozású történet a kiskamaszok belső, lelki történésein keresztül a Kádár-kori értelmiség számára nagyon is aktuális témát, a behódolás vagy ellenállás dilemmáját feszegeti.

Ottlik e művével az 1970-es évek közepén fellépett ifjú írónemzedék ünnepelt írójává vált.

Az elismerés nem csupán a regénynek, illetve a nyugatos (Kosztolányi, Márai) irodalmi hagyományt idéző, áthidaló szerepének, hanem Ottlik tradícióőrző személyiségének is szólt. Az író a szocialista időkben is változatlanul ragaszkodott a polgári, intellektuális értékrendhez, ami mellett egész életén át kitartott. Következetesen végigvitte a hatalomtól való különállást, írásaival azt sugallta, hogy tetteink következményeit mindig vállalnunk kell, ahogyan belső függetlenségünket is folyamatosan őriznünk kell.